Kvalitet – er och vår säkerhet

Kvalitet är en röd tråd hos oss och ska vara så i allt vi företar oss. Den tråden ska gå igenom våra produkter via personalens kunnande till lokaler och leveranser. Ett av de sätten vi når dit är med vårat egenkontrollprogram som är uppbyggt enligt HACCP.

Vi samarbetar dessutom med Anticimex för att säkerställa vår verksamhet i allt från lokalerna beskaffenhet och skadedjurskydd till provtagning av varor.